tin tức công ty

Truyền thuyết về Go (board game)

2018-05-17

Theboard gamed Go đã được từ bỏ trong một thời gian dài ở Trung Quốc, người ta tin rằng bethe lâu đời nhất liên tục sử dụng trò chơi hội đồng quản trị trên thế giới. Không có lịch sử mà descirbe sinh của nó, nhưng sau đó huyền thoại và truyền thuyết cho chúng ta biết orign ofGo.

Một trong những truyền thuyết nói rằng trò chơi hội đồng quản trị được tạo ra bởi Yao, một vị vua huyền thoại vô tình Trung Quốc, ông rất đau buồn vì tham nhũng đạo đức của con trai mình, vì vậy ông đặc biệt làm điều này để giúp con trai của ông tu luyện tốt đức hạnh.


Có một câu nói cũ rằng Go đã xuất hiện lần đầu ở các bang Warring, thời điểm có bảy bang chư hầu và thường xuyên cướp bóc cuộc chiến giữa các lãnh chúa. Các trò chơi hội đồng quản trị được cho là được tạo ra bởi các tacticansand được sử dụng như một công cụ để chơi chính trị.